Историјат

                                                

           

Године 1889. у Бањој Луци изграђен је Окружни затвор Бања Лука у народу познат као Црна кућа у центру града. На тој локацији се налазио све до 1980. године, када је на садашњој локацији, у насељу  Туњице изграђен нови Окружни затвор Бања Лука у тадашњој СРБиХ. Крајем 1987. године отворен је Васпитно – поправни дом Бања Лука, тј. васпитаници из Васпитно – поправног дома Столац премјештени су у просторије новоизграђеног дома у Бањој Луци. Васпитно – поправни дом Бања Лука егзистирао је као такав све до априла 1992. године. У  мјесецу јуну 1992. године формиран је Казнено-поправни дом и Окружни затвор Бања Лука на основу Одлуке о оснивању Казнено-поправног дома Бања Лука („Службени гласник српског народа у БиХ број 9., од 13. јуна 1992. године). На основу Закона о оснивању Установа за извршење кривичних санкција („Службени гласник Републике Српске“ број: 3 од 27. фебруара  1996. године), формиран је Казнено-поправни дом у Бањој Луци као установа затвореног типа и  Окружни затвор у Бања Луци, за подручје  Вишег суда у Бањој Луци. Доношењем новог Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција 01.01.2002. године мијења се назив у Казнено – поправни завод Бања Лука. Дана, 16.12.2002. године, у склопу КПЗ БЛ оформљено је  Одјељење васпитно поправног дома за мушка малољетна лица, које је са радом почело 29.09.2006. године, а Одлуком  министра правде број 08.030/240-38/12 од 09.10.2012. године („Службени гласник РС“, број 97/12) отворено је Полуотворено одјељење Казнено-поправног завода Бања Лука у Трну, општина Лакташи.

Данас у КПЗ-у Бања Лука казне затвора издржавају лица осуђена на казну затвора у трајању од 6 мјесеци до 5 година, повратници, страни држављани без обзира на висину казне, као и васпитаници којима је изречена васпитна мјера упућивања у васпитно поправни дом. Слиједећи савремену праксу и препоруке, а  у складу са међународним  стандардима,  изграђени су објекти Европских стандарда, а Казнено поправни завод Бања Лука организационо и кадровски оспособљен је за квалитетно извршавање повјерених послова и задатака .Промјеном  структуре  затвореника,  унапријеђењем  законодавства и утицајем  међународних стандарда који  намећу нужност кориштења савремених  метода рада и дограђивања постојећег рада. Тако су у периоду од 2006. године до данас извршене  битне реконструкције и изградње:

  • изградњу караула;
  • изградњу другог безбједоносног појаса;
  • адаптација и отварање Одјељења васпитно-поправног дома;
  • адаптација и отварање полуотвореног одјељења у Трну;
  • проширење капацитета зазатвореници – надоградња трећег спрата у Одјељењу за третман;
  • изградња објекта – вањска пријавница за преглед ствари и посјета;
  • надоградња и реконструкција Пријемно-отпусног одјељења;
  • надоградња и реконструкција Одјељења притвора.

Такође су извршена одређена техничка побољшања у смислу праћења понашања затвореника преко видео надзора, обнављање комлетног возног парака, опремање Службе обезбјеђења опремом и наоружањем, затим адаптација просторија за вјерске обреде, просторија за бављење спортско-рекреативним активностима, и адаптација просторија за здравствену заштиту осуђених особа.