SELAK: VAŽNA SARADNjA SA LOKALNOM ZAJEDNICOM

SELAK: VAŽNA SARADNjA SA LOKALNOM ZAJEDNICOM 393942

BANjALUKA, 15. APRILA /SRNA/ – Direktor Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka /KPZ/ Goran Selak ocijenio je da saradnja ovog zavoda sa lokalnom zajednicom predstavlja važan segment resocijalizacije, čiji je cilj uspostavljanje produktivnog i održivog sistema stručnog obrazovanja i obuke u zatvorima.

„Cilj je i da bude unaprijeđeno zapošljavanje lica nakon izdržavanja zatvorske kazne i vaspitne mjere, kao i postepenog prihvatanja, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou“, rekao je Selak Srni.

Govoreći o priznanju – Plaketa grada Banjaluka, koja će biti dodijeljena ovoj ustanovi povodom Dana grada, Selak je zahvalio Banjaluci na priznanju, istakavši da je prepoznat trud i profesionalni pristup u radu sa specifičnom kategorijom stanovništva, licima lišenih slobode, a koja svakako ne bi mogla biti realizovana na ovakom visokom nivou bez podrške Ministarstva pravde Republike Srpske.

On je rekao da KPZ Banjaluka primjenjuje savremeni sistem izvršenja krivičnih sankcija kao dio razvijenog i efikasnog pravosudnog sistema koji uspješno reaguje na kriminalitet i tokom izvršenja sankcija utiče na pojedinca da izmjeni ponašanje, stekne nove vještine i znanja i uspješno se integriše u društvenu zajednicu.

Selak je naveo da ova ustanova sarađuje sa Univerzitetskim kliničkim centrom Republike Srpske, Centrom javne bezbjednosti Banjaluka, Centrom za socijalni rad, Radničkim univerzitetom Banjaluka, srednjom Ugostiteljsko-trgovinsko-turističkom školom Banjaluka…

Selak kaže da su u KPZ Banjaluka posebno ranjiva kategorija maloljetnici na izvršenju vaspitne mjere upućivanja u vaspitno-popravni dom.

On je podsjetio da Odjeljenje vaspitno-popravnog doma pri KPZ-u Banjaluka funkcioniše od 2006. godine kao jedina ustanova ovog tipa u Republici Srpskoj.

„Osnovni razlozi za poseban tretman maloljetnika, koji je prilagođen njihovim potrebama, jeste njihova dob, koja ih stavlja u neravnopravan odnos sa starijim licima, te veća vjerovatnoća da će zbog mlađe dobi reagovati na pozitivne uticaje i obrazovne mogućnosti“, naveo je Selak.

Prema njegovim riječima, maloljetnici, dok su na izvršenju vaspitne mjere, mogu da završe vanredno osnovnu i srednju školu, a zatim da se osposobe za neki zanat u skladu sa mogućnostima koje nudi Ustanova.

On je naopomenuo da se obrazovanje maloljetnika sprovodi kontinuirano putem instruktivne nastave, a da se polaganje ispita vrši u Radničkom univerzitetu i u Ugostiteljsko-trgovinsko-turističkoj školi Banjaluka, koji su ovlašteni da realizuju vanredno obrazovanje odraslih.

„Ciljevi naše ustanove su da sprovođenjem savremenih programa postupanja, obrazovanjem, stručnim osposobljavanjem lica lišenih slobode, smanjimo stopu povratnika u zatvore i povećamo bezbjednost u društvu, odnosno smanjimo stopu kriminaliteta“, rekao je Selak.