Руководство

direktor

        Директор   Горан М. Селак, рођен 1983. године, са пребивалиштем у Бањој Луци, гдје је завршио  основну и средњу школу.

         Дипломирао на Факултету за економију и инжењерски менаџмент Универзитета  Привредна академија у Новом Саду, гдје је одбранио и докторску дисертацију на Правном факултету за привреду и правосуђе. Одлуком Сената Независног универзитета Бања Лука именован је у наставно-научно звање доцент за ужу научну област Кривично право и Кривично процесно право. Ангажован је као наставник на Факултету за безбједност и заштиту у Бањој Луци.

       Аутор је и коаутор неколико објављених научних стручних радова и једне књиге. Учесник је више значајних научних скупова и семинара, како у земљи тако и у иностранству.

       У Министарству правде Републике Српске, Казнено-поправном заводу Бања Лука запослен је од 2005. године, гдје је обављао послове шефа службе обезбјеђења у Васпитно-поправном дому, координатора за организацију рада и менаџмент, те помоћника директора за привредно-инструкторске послове и замјеника директора Казнено-поправног завода Бања Лука. Тренутно у истој институцији обавља послове и задатке директора.

       Ожењен је и отац троје дјецe.

       По националности је Србин.