Почетни текст – НИКАДА НЕ БРИСАТИ

Казнено-поправни завод Бања Лука је установа затвореног типа у саставу Министарства правде Републике Српске. Надлежност Установе  дефинисана је Законом о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске и подзаконским прописима. Своју дјелатност КПЗ Бања Лука обавља на локацији у улуци Благоја Паровића 139 б Бања Лука.

У насељу Трн у општини Лакташи налази се полуотворено одјељење, на којем су радно ангажована затвореници на пословима на свињогојској фарми.

У Казнено-поправном заводу Бања Лука задовољени су сви услови смјештаја и створене су могућности праћења тенденција савремене праксе извршења кривичних санкција.

Канено-поправни завод Бања Лука – познатији као «ТУЊИЦЕ» је установа затвореног типа, а на садашњем локалитету смјештена је од 1982. године са изграђеним објектима Европских стандарда, организационо и кадровски  оспособљена за квалитетно извршавање повјерених послова и задатака.