Обавјештења о јавним набавкама

одлука о избору најбољег понуђача – електрични казан

одлука о избору најбољег понуђача – реконструкција дијела притвора

одлука о избору најбољег понуђача – робе за кафић

одлука о избору најбољег понуђача – радови на реконструкцији дијела притвора

одлука о избору најбољег понуђача – артикли за кафић

одлука о избору најбољег понуђача – храна

-одлука о избору најбољег понуђача – ситни алат браве вијчана роба

-одлука о избору најбољег понуђача – боје лакови и ситни молерски алат

одлука о избору најбољег понуђача -грађевински материјал

одлука о избору најбољег понуђача – енергенти

 одлука о избору најбољег понуђача – опрема за наводњавање

одлука о избору најбољег понуђача – сточна храна

одлука о избору најбољег понуђача – воће и поврће

одлука о избору најбољег понуђача -житарице

одлука о избору најповољнијег понуџача роба за РДИ

одлука о избору најповољнијег понуђача – брашно

одлука о избору најповољнијег понуђача – гориво

одлука о избору најповољнијег понуђача – лијекова, медицинског и стоматолошког материјала

Одлука о избору најповољнијег понуђача- индустријска машина за прање веша

Одлука о избору најповољнијег понуђача- роба за кафић

Одлука о избору најповољнијег понуђача-реконструкција карауле

Одлука о поништењу јавне набавке 21.09.2021.

Одлука о избору најбољег понуђача- контролна плоча за детектор опасних материја и забрањених супстанци

Одлука о избору најбољег понуђача енергенти за огрев

Одлука о избору најбољег понуђача ситан алат, брава ,вијчана роба

Одлука о избору најбољег понуђача боје , лакови и ситни молерски алат

Одлука о избору најбољег понуђача грађевински материјал

Одлука о избору најбољег понуђача униформа за припаднике службе обезбјеђења 

Одлука о избору најбољег понуђача средства за одржавање просторија и личне хигијене 

Одлука о избору најбољег понуђача сточна храна  

Одлука о избору најбољег понуђача – коке носиље

Одлука о избору најбољег понуђача – житарице и сточна храна 

Одлука о избору најбољег понуђача-сточна храна лот 2

Одлука о избору најбољег понуђача – гориво

Oдлукa о избору најбољег понуђача лијекови, медицински и стоматолошки материјал

Oдлука  о избору најповољнијег понуђача – брашно

Преговарачки поступак без објаве

Позив за достављање понуда – спортске и рекреационе услуге

-Позив за достављање понуда за услугу љекарског прегледа радника 2019

Реализација уговора за 2018.годину

Одлуке о избору најповољнијег понуђача за 2018.

Одлука о поништењу јавне набавке

– Јавна лицитација за продају службеног возила – оглас ожете преузети овдје

-Одлуке о избору најповољнијег понуђача  за 2017.годину

-Позив за достављање понуда – спортске и рекреационе услуге

-Позив за достављање понуда за услугу љекарског прегледа радника

-Позив за достављање понуда -ветеринарске услуге 14,03,2017.

озив за достављање понуда- угоститељске услуге 15.02.2017

Реализација уговора / оквирног споразума за 2016.годину

Реализација уговора / оквирног споразума за 2016 годину – ажурирано са 31.12.2016.

Одлука о избору најповољнијег  понуђача  канцеларијски материјал страна 1

-Одлука о избору најповољнијег  понуђача  канцеларијски материјал страна 2

Одлука о избору најповољнијег понуђача -тонери страна 1страна 2

-Одлука о избору најповољнијег  понуђача – материјал за одржавање хигијене

-Одлука о избору најповољнијег  понуђача – огрев

-Одлука о избору најповољнијег  понуђача – санација

-Одлука о избору најповољнијег  понуђача – возило

-Одлука о избору најповољнијег  понуђача – храна

-Одлука о избору најповољнијег  понуђача – лијекови

-Одлука о избору најповољнијег  понуђача -машина и расхладни ормар

-Одлука о избору најповољнијег  понуђача – поврће и воће

-Одлука о избору најповољнијег  понуђача – униформе

-Одлука о избору најповољнијег  понуђача – гориво

-Одлука о избору најповољнијег понуђача – дератизација Реализација уговора / оквирног споразума за 2015.годину 23.11.2015.

Oглас о јавној продаји два неисправна котла на пелет тип БТ 350 страна 1 страна 2

29.10.2015 јавни позив за достављање понуда за услугу љекарског прегледа радника чији се радни стаж рачуна са увећаним трајањем страна 1 страна 2 16.04.2015.

Одлука о избору најповољнијег  понуђача -сјеменски материјал, минерална ђубрива и заштитна средства 16.04.2015

Позив за достављање понуда-услуге сјетве и жетве кукуруза