Oдјељење Васпитно-поправног дома обиљежило прву деценију постојања

29.09.2016 vpd

Помоћник министра правде у Влади Републике Српске, Перо Дуњић присуствовао је обиљежавању десетогодишњице постојања Одјељења Васпитно-поправног дома, које функционише у оквиру Казнено-поправног завода Бања Лука, а које је обиљежено данас, пригодним програмом који су приредили штићеници и васпитачи, у овој установи.

Помоћник Дуњић је истакао важност Васпитно – поправни дома у извршењу кривичних санкција, као јединe установe у Републици Српској овог типа, чије је тежиште засновано на преваспитању малољетника и њиховој реинтеграцији у друштвену средину.

„Васпитно – поправни дом за малољетнике у Бањој Луци, има друштвени значај, мјесто улогу у извршењу кривичних санкција, сузбијању малољетничке деликвенције јер у значајној мјери доприноси да посрнуле у свом развоју, који се у раним годинама свог живота одају криминалу, врате у друштвену средину“, рекао је помоћник Дуњић.

Директор Казнено-поправног завода Бања Лука Горан Селак, навео је да су, у првој деценији постојања, у овој специфичној установи, боравила осамдесет три малољетника, те прецизирао да их тренутно у дому борави десет.

„Многи малољетници су у Одјељење дошли без основне школе, а завршили занат. Некима је ово био први и једини дом, другима сигурна кућа, трећима мјесто одлуке. Многи су овдје одлучили да је боље бити човјек него делинквент“, навео је директор Селак.

Према његовој оцјени, Васпитно-поправни дом Бањој Луци, један је од најбољих примјера високог степена сарадње између правосудних институција, органа и установа које раде са малољетницима у Републици Српској и Брчко Дистрикту БиХ, а којa се остварује кроз међусобно пружање заштите, надзора те обезбјеђивања образовања малољетника.

„Малољетничко преступништо произилази из смањене способности малољетника за схватање посљедица проузрокованих незрелошћу али и недостатком родитељске бриге, одгојним пропустима у школи и друштву у цјелини, стога је важно схватити значај те обезбједити квалитетно васпитање, образовање што доприноси правилном развоју личности малољетника“, поручио је директор Селак.

Обиљежавању десетогодишњице постојања Одјељења Васпитно-поправног дома, присуствовали су многобројни сарадници које раде са малољетницима, представници органа старатељства, основнх судова, окружних тужилаштава, центара за социјални рад те Министарства унутрашњих послова РС.

У Одјељењу Васпитно-поправног дома извршава се једна од најтежих васпитних мјера упућивања у Васпитно-поправни дом, коју изриче надлежни Суд и то према учиниоцима кривичних дјела оба пола. Mјера која се изриче не може трајати мање од шест мjесеци нити дуже од четири године.