О ПЈ „Туњице“

Svrha osnivanja privrednih jedinica jeste da osuđena lica koja žele da rade za vrijeme izvršenja krivičnih sankcija steknu, odnosno održe i povećaju svoje radne sposobnosti, radne navike i stručna znanja, radi lakšeg uključivanja u život i rad po otpuštanju sa izvršenja krivičnih sankcija.

Obuka za rad i upošljavanje osuđenih lica obavlja se u okviru registrovanih djelatnosti u skladu sa opštim propisima za svaku pojedinu djelatnost.

Proizvodi i usluge iz rada privredne jedinice mogu se koristiti za vlastite potrebe ustanove, kao i za potrebe drugih ustanova.Proizvode i usluge privredna jedinica može prodavati na tržištu.