Потписан протокол о заштити права дјеце

ACO_5421[1]

 

 

У Градској управи је данас потписан протокол о мултисекторској сарадњи и координацији са циљем заштите права дјеце у контакту са законом. Овај протокол има за циљ успоставити што квалитетнију сарадњу и координацију надлежних субјеката града Бање Луке у заштити дјеце и малољетника у контакту са законом, превенцији малољетничког преступништва и примјени алтернативних мјера, поштујући најбољи интерес дјетета и руководећи се начелима законитости и транспарентности рада. Протокол су потписали градоначелник Игор Радојичић и представници: Јавне установе „Центар за социјални рад“ Бања Лука, Актива директора основних и средњих школа града Бања Лука, Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Бања Лука, Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Окружног јавног тужилаштва у Бањој Луци, Основног суда у Бањој Луци, Казнено-поправног завода Бања Лука, и удружења грађана „Про фамилиа“ и „Нова генерација“.

-Ријеч је о активности која траје већ више година и односи се на превенцију малољетничке делинквенције. Већ је низ корака предузето у том смислу, између осталог, донесен је Акциони план превенције малољетничког преступништва и примјене алтернативних мјера у граду за период од 2015. до 2017. године – казао је градоначелник Радојичић.

Протокол прецизира мјере, задатке и обавезе сваког субјекта понаособ.

 

ACO_5506[1]

-Град Бања Лука ће путем Одјељења за културу, туризам и социјалну политику даље вршити координацију форимарањем посебне радне групе, а сваки потписник има своје задатке у оквиру редовних или додатних активности. Дакле, сви морамо бити партнери у овом изузетно осјетљивом послу који се односи на заштиту права дјеце, на малољетничко преступништво и, прије свега, на наше заједничко поступање како би се превентинво дјеловало да не дође до таквих догађаја. У случају да неко од малољетника дође у сукоб са законом, свака од наших институција има низ мјера које треба да предузме – истакао је градоначелник Радојичић. Главни окружни јавни тужилац, Желимир Лепир казао је да је задовољан што је потписан протокол у којем учествује већи број субјеката и који ће у координацији радити на заштити дјеце која, како је рекао – „игром случаја или на неки други начин дођу у дотицај са законом и да превентивно дјелују, а понекад и репресивно налазећи алтернативне мјере заштите дјеце с обзиром на њихов психо-физички развој“. Замјеник предсједника Основног суда у Бањој Луци, Драган Улетиловић истакао је да је протокол – корак УНИЦЕФ-а БиХ и Бироа за људска права из Тузле да се поједина рјешења из закона о малољетницима, који је ступио на снагу 1. јануара 2016. године, конкретно и примијене у пракси. Потписивање данашњег протокола је први догађај у оквиру прославе Дана града, чији је овогодишњи главни мотив – Бања Лука као град младих, пријатељ дјеце и европска пријестоница културе.

објављено АСБЛ 18.04.2017.године