08.03.2016 Омбудсмeн др Љубинко Митровић у посјети Казнено-поправном заводу Бања Лука

омбудсмен
Љубинко Митровић, омбудсмeн заједно са члановима Одбора за представке, приједлоге и друштвени надзор Народне скупштине Републике Српске, Омбудсмен за људска права Босне и Херцеговине проф. др Љубинко Митровић посјетио је дана 7. марта 2016. године Казнено-поправни завод Бања Лука. Током разговора који су вођени овом приликом, а у којима су учествовали и помоћник министра правде Републике Српске Перо Дуњић и директор овог Завода Горан Селак са сарадницима, апострофирани су најчешћи проблеми са којима се сусрећу лица лишена слободе која се налазе у овом Заводу (попут проблема премјештаја осуђених лица из једне у другу казнено-поправну установу, посебно премјештаја из установа једног у други ентитет, затим неажурности судова у поступањима по правним лијековима, правне помоћи и улоге адвоката у поступцима, немогућности остварења условног отпуштања, односно помиловања и сл.), док је заједнички оцијењено да су услови боравка лица лишених слободе у овом Заводу, за разлику од неких других казнено-поправних установа у Босни и Херцеговини веома задовољавајући.